Amin Duası

Amin Duası, Allah'a yapılan her türlü Duaların sonunda veya aralarında Allah'ım kabul et anlamında amin denmesidir. Amin Allah'u tealaya bir yalvarış bir yakarış ve onunla bağın kurulduğu en sağlam anlardan biridir. Mümin her duasında mutlaka amin der. Her fatihayı okuduktan sonra amin der ve bu amin demesine binlerce melek eşlik eder. Amin demek İslam dininden önceki dinleride de mevcut olan bir Dua adabı idi. Peygamber efendimiz aleyhisselam da dualrında mutlaka amin lafzını kullanmış ve bu lafız sünnet olmuştur.
 
Hadis-i şerifte; Yuvasız kuşa bile dal verip yuva kurduran Rabbim. Hakkımızda en hayırlısı neyse bizlere de onu nasip eyle. Amin. Rahmetinden bir damla yüreğime düşür Ya Rab. Allah'ım! Bizleri, imtihandan yorma Rabbim. Değmeyenle de oyalama kalplerimizi. Ey bizleri halde hale çeviren rabbimiz! Bizim halimize en güzel hale eriştir ve rızana erdir. Dua'mdaki gözyaşım kadar edepliydi içime düş'en Aşk. Amin. Allah amin diyeni korur. Duanın yeri ve önemi çok büyüktür. Yeter ki istemeyi bilelim. Allah'u teala rahmet kapılarını hep açık tutar. Allah'a uzanan ve dudaklardan dökülen bütün duaların kalplerdeki samimiyetle istenmesi durumunda karşılık bulur.
 
Amin Duası; 
 
Affına geldik Allah'ım Ya Gaffar, Ya Afüv, Ya Tevvab! Her ne kadar günahkar olsak da, her ne kadar affa layık olmasak da geldik. Bizi kabul et Allah'ım. Bizi affından mahrum eyleme. Bizlere Merhamet et, Ya Rahim, Ya Rahman, Ya Vedüd! Senin yaratmış olduğun, Alemlerin Efendisi, Canımız, her şeyimiz olan Habibinin şefaatini bizlere nasip eyle. Nefes almak, düşünmek, konuşmak, yazmak her şey Senden Allah'ım. Bizi hak davadan ayırmak isteyenlere müsaade etme Allah'ım. Bizi Efendimiz'den (s.a.v.) uzaklaştırmaya çalışanlara müsaade etme Allah'ım. Yalnız Sana kulluk eder ve yalnız Sana yalvarırız her şeyi, şefaati yaratan ve şefaatlerin kabul edicisi Yüce Rabbim! Kalplerimizdeki mührü kaldır. Amin.
 
Amin Duası
 
Kur'an-ı Kerim; 114 sureden oluşur. Fatiha suresinin ise Kur'an'da özel bir yeri vardır. Fatiha suresinin mealine dikkat edecek olursanız göreceksiniz ki, Fatiha suresi aynı zamanda bir duadır, kulun Allah'a yakarışı, yalvarışıdır. Diğeri 113 sureden farklı olarak Fatiha, Allah'u Teala'nın kuluna ne şekilde dua etmesi gerektiğini öğrettiği İslam'a giriş ayetidir, duasıdır. Fatiha suresi, Kur'an'ın ilk ve sure şeklindeki tek duasıdır. Yedi safhada yaşanan İslam dininin giriş kapısı Allah'a ulaşma dileğidir, aşkıdır. Hz. Peygamber (s.a.s.) Namaz'da Fatiha Suresi'nin okunması bittikten sonra "Amin" denmesini emretmiştir, denir. Şöyle ki; "İmam, Fatiha'yı tamamlayıp amin dedikten sonra siz de "amin" deyiniz. Kimin bu sırada "amin" demesi Meleklerin o anda "amin" deyişi ile aynı ana rastlarsa geçmiş günahları affolunur.
 
Amin Duası;
 
"Bismillahirrahmanirrahim"
 
"Elhamdü ilillahi rabbil'alemin. Errahmanir'rahim. Maliki yevmiddin. İyyake na'budü ve iyyake neste'in, İhdinessıratel müştakım. Sıratellezine en'amte aleyhim ğayrilmağdubi aleyhim ve leddallin. Amin.
 
"Rahman ve Rahim Olan Allah (c.c.)(c.c.)'ın adıyla;
 
"Hamd, alemlerin Rabbi, merhametli olan, merhamet eden ve Din Günü'nün sahibi olan Allah'a mahsustur. "Allah'ım!" Ancak sana kulluk eder ve yalnız senden yardım dileriz. Bizi doğru yola, nimete erdirdiğin kimselerin, gazaba uğramayanların, sapmayanların yoluna eriştir."
 
Bu Duaya 70 Melek Amin Der;
 
İbn-i Mace'nin Hz.Ebu Hürere'den (r.a.) rivayeti şöyledir. Hz. Peygamber (s.a.v.);
 
"Bismillahirrahmanirrahim"
 
"Allahümme inni es'llah'eliükel' avfe vel afiyeteh, fiddünya vel' ahireh. Rabbena atina fiddünya heseneten ve fil'ahireti haseneşeten ve kına azabennar!"
 
"Rahman ve Rahim Olan Allah (c.c.)(c.c.)'ın adıyla;
 
"Allah'ım! Dünya ve Ahiret'de Senden aff ve Afiyet dilerim. Ey rabbimiz! Bize dünyada da iyilikler ver! Ahirete'de de iyilikler ver! Ve bizi cehennem azabından koru!"
 
"En Hayırlı dua Allah'tan korkan ve temiz bir kalbe sahip birinin yaptığı duadır." Amin.
Yazar: www.duasi.org Arif Selim

Amin Hakkında Yorumlar

Yorum Yapılmamış

Bu Konuya Yorum Yapabilmek İçin, Üye Olmalı yada Üye Girişi Yapmalısınız.

Sitemap - Kullanım Şartları